Decreet lokaal sportbeleid


Het zogenaamde 'Planlastendecreet' van 15 juli 2011 dat de meerjarenplanning bij de lokale besturen regelt inclusief de integratie van de financiële cyclus leidde er toe dat het Sport voor Allen-decreet werd aangepast. Aansluitend daarbij is het besluit m.b.t. de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's (BBC) van 25 juni 2010 mede de aanleiding tot deze aanpassing.

Het decreet lokaal sportbeleid werd , na aangenomen te zijn door het Vlaams Parlement, op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De informatie m.b.t. de regelgeving vanaf 2014.
Begeleidende informatie zal op regelmatige tijdstippen aangevuld worden.
Raadpleeg ook regelmatig onze FAQ's.

Contactpersoon: Geertrui Schiltz