Begeleiding en informatie

Aangezien de Vlaamse overheid streeft naar een eenvoudigere regelgeving gekoppeld aan een grotere inhoudelijke begeleiding van de actoren, werden n.a.v. het Sport voor Allen-decreet extra informatie- en begeleidingsinstrumenten ontwikkeld.
Zo werden er drie thematische handboeken ontwikkeld i.s.m. het ISB en werden verschillende infosessies georganiseerd.
Tevens werd via de subsidie van de Vlaamse overheid aan ISB een individueel begeleidingstraject voor gemeenten gerealiseerd i.f.v. de opmaak van een sportbeleidsplan.

Via deze begeleidingsinstrumenten worden enerzijds de voorwaarden van de regelgeving toegelicht en anderzijds hulpmiddelen aangeboden om een kwalitatief sportbeleid op lokaal en provinciaal vlak vorm te geven.

De informatie wordt per thema gebundeld. Per thema is tevens een lijst met veelgestelde vragen (FAQs) opgenomen. Thema-overschrijdende informatie wordt ondergebracht bij algemeen.

De cel lokale en provinciale besturen en de VGC van de afdeling Subsidiëring geeft algemene en individuele informatie en advies m.b.t. de decretale voorwaarden van het Sport voor Allen-decreet.
Voor specifieke vragen kunnen de gemeenten, provincies of indieners van een verenigingssportbeleidsplan ook contact opnemen met hun dossierbeheerder.
De provinciale Bloso-promotiediensten staan op het veld ten dienste van de lokale en provinciale besturen en de VGC. Zij zorgen voor algemene begeleiding en adviesverlening.