SVA-decreet: indiening Jaarlijkse verslag 2011

Begindatum :
1-9-2012
Einddatum :
1-9-2011
Plaats (locatie) :
Bloso-Brussel
Doelgroep :
Lokale en regionale besturen
Informatie :
Het jaarlijkse verslag 2011 m.b.t. de beleidssubsidie 2011 en de impulssubsidie 2011 dient ingediend te worden vóór 1 september 2012. De formulieren werden overgemaakt t.a.v. het College (prov.:Deputatie) en per mail aan de sportdienst (VSBP: correspondentieadres sportraad).
Organisator(en) :
Bloso-afdeling Subsidiëring
contact