Sportgekwalificeerde ambtenaar


In het Sport voor Allen-decreet is het hebben van een sportgekwalificeerde ambtenaar (SGA) een subsidievoorwaarde.
De SGA wordt immers beschouwd als een onmisbaar element om met kennis van zaken een sportbeleid te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren.
De voorwaarden inzake functie, aantal en kwalificatie zijn opgenomen in het Sport voor Allen-decreet en in het Uitvoeringsbesluit Algemene Bepalingen en Beleidssubsidie maar worden hier overzichtelijk weergegeven.

In het nieuwe Decreet Lokaal Sportbeleid (vanaf 2014) zijn geen concrete voorwaarden inzake aantal, functie en kwalificatie meer opgenomen m.b.t. personeel.