Contact gegevens

Afdelingshoofd
Secretariaat
02 209 45 71
Cel lokale en provinciale besturen en de VGC
  • coördinatie en beleidsvoorbereiding
  • dossierbeheerder gemeenten, provincies, VGC en De Rand
02 209 45 68
Cel lokale en provinciale besturen en de VGC

  • dossierbeheerder gemeenten
  • ISB
  • tewerkstellingsdecreet - Vlabus
02 209 45 46
Cel lokale en provinciale besturen en de VGC
  • dossierbeheerder gemeenten
  • steekproefcontroles
02 209 45 72
Cel subsidiëring, controle & verificatie sportfederaties
02 209 45 66
Cel subsidiëring, controle & verificatie sportfederaties
  • personeelssubsidie
02 209 45 64
Cel erkenning & projectsubsidiëring prioriteitenbeleid sportfederaties
02 209 45 76
Cel projectsubsidiëring jeugdsport en sportkampen sportfederaties
02 209 45 62
Cel projectsubsidiëring jeugdsport en sportkampen sportfederaties
  • sportkampen
02 209 45 63
Cel begeleiding en IKZ sportfederaties
02 209 45 70
Cel subsidiëring sport in het hoger onderwijs
02 209 45 76