Basisinformatie cursisten

Nuttige documenten en procedures

De onderstaande informatie neem je als cursist best even rustig door voor je inschrijft. Misschien zitten er wel documenten of procedures tussen die voor jou het opleidingstraject vereenvoudigen, goedkoper of transparanter maken:

Examenreglement

Bekijk en/of download het algemeen examenreglement van de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool:

Contactgegevens

De VTS werkt voor de organisatie van haar cursussen nauw samen met een aantal organisaties of personen:

EVC en EVK

Om een kwalificatie te behalen als begeleider van sportbeoefenaars neemt men in Vlaanderen deel aan sportkaderopleidingen aangeboden door de Vlaamse Trainersschool (VTS). Naargelang de intentie van de kandidaat is er keuze uit opleidingen op verschillende niveaus.

Kwalificaties behaald via andere opleidingsverstrekkers (bv. in het buitenland) kunnen door de VTS worden erkend indien deze voldoen aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden (= EVK of Eerder Verworven Kwalificaties).

Eerder Verworven Competenties (EVC) als sportbegeleider kunnen uitzonderlijk door de VTS worden erkend via een onderzoek dat kan leiden tot gedeeltelijke of volledige vrijstelling van een opleiding.

Meer informatie over de EVC- EVK-procedure

Contacteer ons

Logo Vlaamse Trainersschool

Arenberggebouw
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
Tel: 02 209 47 21

vts@sport.vlaanderen


Volg ons via de sociale media

Logo Facebook     Logo Twitter     Logo LinkedIn      Logo GooglePlus

Download de app SportDB

Logo Google app

Logo Apple app store

Logo Download Windows Phone