VTS Plus

Meer trainers beter bijscholen!


VTS Plus wil trainers op alle niveaus de mogelijkheid geven om zich blijvend bij te scholen rond sporttakoverschrijdende onderwerpen, aanvullend op de bestaande cursusorganisaties. Maar er is meer! VTS Plus wil ook een platform bieden om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema's.

VTS Plus biedt een waaier aan bijscholingen, op verschillende dagen en tijdstippen en verspreid over heel Vlaanderen.


VTS Plus kalender

12/05/2015   Time out tegen pesten   Hasselt
30/05/2016
14/06/2016
  ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen   Gent
16/06/2016   Aan de slag met een nieuwe visie op periodisering   Leuven
09/08/2016   Houdingstraining: deel 1 - VOLZET   Hofstade  VOLZET
18/08/2016
25/08/2016
08/09/2016
  Houdingstraining: deel 2

Houdingstraining: deel 3
  Brugge
03/10/2016   Time out tegen pesten   Antwerpen
06/10/2016
13/10/2016
  Het managen van emoties in (top)sport   Hasselt
06/10/2016   Time out tegen pesten   Brugge
10/10/2016   Time out tegen pesten   Leuven
11/10/2016
27/10/2016
08/11/2016
24/11/2016
  Houdingstraining: deel 1
Houdingstraining: deel 2

Houdingstraining: deel 3
  Oordegem
24/10/2016
07/11/2016
  ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen   Hofstade
26/10/2016   Relaxatietechnieken als tool voor stressmanagement   Willebroek
22/11/2016   Aan de slag met een nieuwe visie op periodisering   Brugge

Extra informatie en feedback

Indien je vragen hebt over VTS Plus, dan kan je altijd contact opnemen via VTSplus@sport.vlaanderen of  #vtsplus (sociale media).

Laat ons zeker ook iets weten als je interesse hebt in een bijscholing rond een bepaald thema dat nog niet in de lijst is opgenomen, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij het verder uitbouwen van het aanbod.