Begeleiding en adviesverlening

De provinciale Sport Vlaanderen-promotiediensten hebben naast een sportpromotionele opdracht ook een informatieve, begeleidende, adviserende en controlerende opdracht. Zij doen dit ten overstaan van diverse actoren, waaronder de gemeentelijke sportdiensten, de gemeentelijke sportraden, de sportfederaties, de sportclubs, ...

Zij geven ook advies in provinciale werkgroepen.

Je kan bij hen terecht voor volgende adviezen, begeleiding en informatieverstrekking: 

 • Begeleiding en adviesverlening van de lokale provinciale besturen en VGC in overleg met de afdeling Subsidiering in functie van het Sport-Voor-Allen decreet en het daaraan gekoppelde sportbeleidsplan en de subsidiereglementen;
 • Adviesverlening bij het ontwikkelen van nieuwe gemeentelijke sportinfrastructuren;
 • Adviesverlening en begeleiding met betrekking tot de werking van de gemeentelijke sportraden;
 • Informatieverstrekking over de werking en de dienstverlening van Sport Vlaanderen en andere sportactoren;
 • Adviesverlening en begeleiding met betrekking tot de organisatie van lokale, regionale en Vlaamse sportevenementen;
 • Begeleiden en adviesverlening bij het opstarten van nieuwe sportclubs en andere sportactiviteiten;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van permanente mountainbikeroutes en netwerken;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van een Fit-O-Meter parcours;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van loopomlopen;
 • Adviesverlening tijdens vergaderingen van Natuur en sport, ILV's, regiowerking, ruimtelijke ordening, provinciale sportraad, VGC, provinciale commissies, jury's, werkgroepen ...;
 • Begeleiding van studenten L.O. en sportgekwalificeerde ambtenaren in hun stage;
 • Controle in opdracht van de afdeling Subsidiering van de sportfederaties bij het uitvoeren van de facultatieve opdrachten jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid seniorensport.

Daarnaast hebben de Sport Vlaanderen-promotiediensten ook een controlerende opdracht bij de uitvoering van het decreet houdende de regeling van erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.