Sportsnack

Sportief naschools actieve kids

Logo SportsnackKinderen en jongeren bewegen te weinig en hebben vaak slechte eetgewoonten.
Dit leidt tot een minder goede fysieke conditie en overgewicht.
SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang.

Sportsnack is de verzamelnaam voor experimenten die binnen het Follo-project (Flexibele Opdracht Leerkracht LO) onder sturing van SVS en Sport Vlaanderen werden opgezet. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren een sportaanbod onder bekwame, professionele begeleiding. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor één bijkomend uur sport per week. Deze experimenten sluiten aan bij de voorstellen Brede School met sportaanbod die door het Steunpunt Sport, beweging en Gezondheid werden uitgewerkt. 

Sportsnack: een win-win situatie


 

Krachtlijnen


 

DoelgroepOrganisatoren

Logo Sport Vlaanderen


Logo Stichting Vlaamse Schoolsport

Promofilm Sportsnack

Promofilm Sportsnack