Algemene info

Met de ondertekening van het Globaal Topsportconvenant werd de basis gelegd voor de samenwerking tussen de onderwijs- en de sportsector inzake de oprichting en werking van de Vlaamse topsportscholen.

 
Op 1 september 1998 gingen de eerste Vlaamse topsportscholen van start. De topsportscholen kennen een stijgend succes en zijn in 2015-2016 het 18e schooljaar ingegaan. Niet alleen het aantal leerlingen/topsporters is aangegroeid, ook het aantal deelnemende topsportfederaties is gestegen: van 12 in 1998-1999 naar 15 in het huidige schooljaar (2015-2016). 
 
De Vlaams minister van Onderwijs heeft zes topsportscholen aangeduid die de studierichting topsport (ASO, TSO of BSO) mogen inrichten. De topsportschoolcoördinator is de schakel tussen de school, de topsportfederatie, de leerkrachten, de trainers en de leerlingen/topsporters.
 
De leerlingen/topsporters krijgen per week 10u specifieke topsporttrainingen, onder leiding van trainers aangesteld door de topsportfederatie, aangevuld met 2u lichamelijke opvoeding. Daarnaast genieten ze van specifieke studiebegeleiding en hebben zij het recht om afwezig te zijn, om zo deel te kunnen nemen aan stages en/of wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

Inschrijven

Om te kunnen inschrijven voor een topsportschool dient een leerling/topsporter door de topsportfederatie aan de selectiecommissie te worden voorgedragen. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet beslissen om een topsportstatuut toe te kennen. 

Meer informatie