Algemene informatie topsportstatuten

Onze potentiële topsporters hebben inmiddels de weg naar de topsportscholen gevonden. In 1998-1999 schreven 201 leerlingen/topsporters zich in een topsportschool in. Bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 werden er 668 topsportstatuten toegekend (569 in het secundair onderwijs en 99 in het basisonderwijs).

Leerlingen/topsporters die zich willen inschrijven in een topsportschool dienen over een topsportstatuut te beschikken, uitgereikt door de Gemengde Selectiecommissie van het Topsportconvenant. De Selectiecommissie bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Sport Vlaanderen.

Er zijn vier types statuten: topsportstatuut A en topsportstatuut B (secundair onderwijs), topsportstatuut F (flexibel leertraject buiten de topsportschool, proefproject in het secundair onderwijs) en statuut topsportbelofte (basisonderwijs). Om een dergelijk statuut toegekend te krijgen, moet de kandidaat leerling/topsporter aan bepaalde (sportieve) criteria voldoen. Deze criteria zijn per sporttak opgesteld en kunnen opgevraagd worden bij de coördinatoren topsport van de Vlaamse topsportfederaties.

Om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de federatie hebben leerlingen met een topsportstatuut recht op een aantal halve dagen afwezigheid per schooljaar.
 
De leerling die het topsportstatuut verwerft, heeft twee mogelijkheden:

  1. Hij schrijft zich in aan een topsportschool;
  2. Hij volgt een niet-topsport studierichting en combineert topsport en studie binnen de mogelijkheden van het toegekende statuut.

De leerling/topsporter in de topsportschool heeft de keuze uit meerdere studierichtingen.